ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Cereale
Grau
Porumb si sorg
Orz si orzoiaca
Orez
Plante tehnice si medicinale
Floarea soarelui
Soia
Rapita pentru ulei
Sfecla de zahar
Culturile de in si canepa pentru fibra
Tutun si hamei
Plante medicinale si aromatice
Starea de vegetatie a culturilor agricole

 

Agricultura >>Culturi de camp >>Plante tehnice si medicinale >>Sfecla de zahar
Ultima actualizare: 2012-05-04

SFECLA DE ZAHĂR

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România


Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011*

Suprafaţa

mii ha

28,7

20,4

21,3

21,7

18,8

Producţie medie

Kg/ha

26065

34564

38296

38036

35904

Producţie totală

mii to

748,8

706,7

816,8

837,9

675,0

Sursa: 2007 - 2010 - Date INS - Anuarul Statistic al României 2011
* Date MADR, AGR 2B

B. Forme de sprijin

- schema de plată unică pe suprafaţă şi plată separată pentru zahăr, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1008/2011;
- plata naţională complementară directă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului . nr. 1224/2011;
- reducerea acizei la motorină, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 408/2010;
- subvenţia primelor de asigurare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 756/2010;
- subvenţionarea dobânzii la creditele de producţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010.

C. Legislaţia comunitară
-Regulamentul (CE) nr. 318/2006 - privind organizarea comună a pieţelor din sectorul zahărului;
-Regulamentul (CE) nr. 320/2006– de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul (CE) nr.950/2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru anii de comercializare
2006/2007, 2007/2008 si 2008/2009, privind importul şi rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare şi acorduri preferenţiale;
-Regulamentul (CE)nr. 951/2006, reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 318/2006, privind comerţul cu ţări terţe în sectorul zahăr;
-Regulamentul (CE) nr. 952/2006 de stabilire a normelor de aplicare în ceea ce priveşte gestionarea pieţei interne a zahărului şi regimul cotelor a Regulamentului CE nr. 318/2006 al Consiliului;
-Regulamentul (CE) nr. 968/2006 - reguli detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 320/2006;
-Regulamentul (CE) nr. 967/2006 de stabilire a normelor de aplicare privind producţia peste cotă a Regulamentului 318/2006;
-Regulamentul (CE) nr. 1832/2006 referitor la măsurile tranzitorii în sectorul zahăr, odată cu aderarea României şi Bulgariei la U.E.
-Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1782/2003;
-Regulamentul (CE) nr.1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (,, Regulamentul unic OCP”).
- Regulamentul (CE) nr. 72/2009 privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentelor (CE) nr. 247/2006 (CE) nr. 320/2006, (CE) nr.1405/2006, (CE) nr.1234/2007, (CE) nr. 3/2008 si (CE) nr. 479/2008 si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1883/78, (CEE) nr.1254/89, (CEE) nr. 2247/89, (CEE) nr. 2055/93, (C.E.) nr. (C.E.) nr. 1868/94,(C.E.) nr. 2596/97,(C.E.) nr. 1182/2005 şi (C.E.) nr. 315/2007.

D. Legislaţia naţională
-Ordonanţa nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată prin Legea nr.74/2010;
-Hotărârea nr. 748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;
- Hotărârea nr.408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură;
- Hotărârea nr.756/2010 privind normele metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare;
-Hotărârea nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;
- Ordonanţa de urgenţă nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.
- ORDIN nr. 73 din 10 aprilie 2012 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010
- Ordin nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporară privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură;
-Ordinul nr.633/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru administrarea de catre Ministerul Agriculturii, Pădurilor ţi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a contribuţiilor pentru producţiile de zahăr şi izoglucoză realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeana;
-Ordonanţa nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare agroalimentare;
-Ordinul nr. 815/2007 privind acreditarea agenţilor economici care desfaţoară activităţi de fabricarea zahărului din sfeclă şi/sau din rafinarea zahărului brut din trestie sau fabricarea izoglucozei, precum şi a celor care utilizează zahăr şi/sau izoglucoză ca materie primă;
-Ordinul nr. 60/2012 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2012/2013;
- Ordinul nr. 182/2011 privind aprobarea repartizării cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începnd cu anul de comercializare 2011 – 2012 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr;
- Hotărârea Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;
- Hotărârea Guvernului nr. 1008/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
- Hotărârea Guvernului nr. 1224/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
- Ordin nr. 16/2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei.

E. Operatorii economici din sectorul zahăr

S.C.Fabrica de zahăr Bod S.A. – proceseaza zahăr din sfeclă şi zahăr brut;
S.C. Zahărul Luduş S.A. procesează zahăr din sfeclă;
S.C. Zahărul Lieşti S.A. - procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Lemarco Cristal SRL Urziceni - procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Zahărul Corabia S.A. - procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Zahărul Călăraşi S.A. - procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Agrana S.A. – Sucursala Roman  - procesează zahăr brut din trestie şi zahăr din sfeclă;
S.C. Agrana Buzău SRL - procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Agrana Ţăndărei SRL - procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Zahărul Oradea S.A. - procesează zahăr brut din trestie şi zahăr din sfeclă

F. Date privind preţul pe piaţa internă


Anul

U.M.

Preţ mediu

2005

lei/Kg

0,07

2006

lei/Kg

0,09

2007

lei/Kg

0,09

2008

lei/Kg

0,11

2009

lei/Kg

0,13

2010

lei/Kg

0,12

2011

lei/Kg

0,17

Sursa: INS

G. Soiuri de sămânţa de sfeclă de zahăr folosite
Flores, Rosita, Clementina, Leila, Heracles, Canaria, Remus, Evelina, Diamant Imperial, Puma, Belinda, Corsica, Bianca.

H. Taxele din sectorul zahăr
- taxa pentru producţie: 12 euro/tonă /cota zahăr din sfeclă

I. Date privind  preţul pe piaţa internă

Anul

U.M.

Preţ mediu

2005

lei/Kg

0,07

2006

lei/Kg

0,09

2007

lei/Kg

0,09

2008

lei/Kg

0,11

2009

lei/Kg

0,13

2010

lei/Kg

0,12

2011

lei/Kg

0,17

Sursa: INS

J. Situaţia privind schimburile intra şi extracomunitare de zahăr din trestie sau sfecla de zahăr şi zaharoză pură

Anul

IMPORT

EXPORT

_tone_

mii €

_tone_

mii €

2004

565.719,9

93.736,1

2.902,9

1.348,0

2005

540.402,5

112.381,8

6.596,4

3.323,5

2006

553.786,7

160.369,9

30.870,6

12.650,4

2007

396.845,5

128.175,9

5.055,1

2.823,4

2008

532.770,6

183.600,5

17.758,9

11.095,7

2009

481.663,9

192.781,8

48.259,2

27.383,8

2010

465.653,1

216.240,2

178.084,1

89.987,7

2011

514.990,1

52.670,3

48.114,0

29.437,4

Sursa date: Autoritatea Naţională a Vămilor; Institutul Naţional de Statistică.

K. Grupuri de producători  pentru sfecla de zahăr recunoscute de MADR, în baza legislaţiei specifice

1. SA “SPICOM ARCUŞ”
, cu sediul în localitatea Arcuş, Jud. Covasna, tel. nr. 0267.351903, aviz de recunoaştere nr. 93/01.07.2009, persoana de contact, preşedinte Retyi Odon.

2. S.C. ALBA IULIA SFECLA DE ZAHĂR SRL, cu sediul în localitatea  Galda de Jos, Str. Principală nr. 573, Jud. Alba, tel. nr. 0745535969 aviz de recunoaştere nr. 149/03.03.2011, persoana de contact, administrator Seneşan Andrei- Alexandru.

3. SC AGRO COM SIC COOPERATIVA AGRICOLĂ, cu sediul în sat Tuşnad, comuna Tuşnad, nr. 346, jud. Harghita, tel/fax.: 0733971466 aviz de recunoaştere nr. 164/2.09.2011, persoana de contact, preşedinte Gyorgy Jozsef.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale