ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Evenimente
Galerie foto

 

Afaceri Europene >>Aniversare PAC 50 ani
Ultima actualizare: 2012-04-27

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ: PREZENT, TRECUT, VIITOR
50 DE ANI ÎN SLUJBA EUROPEI

Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă unul din principalele proiecte ale construcţiei europene demarate prin semnarea Tratatelor Constitutive ale Uniunii Europene. După încheierea celui de-al doilea război mondial în întreaga Europă s-a simţit nevoia stabilităţii alimentare şi a existenţei unei agriculturi capabile să hrănească populaţia de pe bătrânul continent. S-ar putea spune că istoria Uniunii Europene este comună cu cea a politicii agrare deoarece s-au născut în acelaşi moment şi aveau acelaşi obiectiv: asigurarea stabilităţii şi siguranţei popoarelor semnatare ale tratatelor comunitare, precum şi a independenţei alimentare a Europei. Prin urmare, atunci când vorbim de Uniunea Europeană nu se poate omite acest sector atât de important în viaţa oricărei comunităţi. Importanţa acordată acestei politici comune a dus la poziţionarea Europei în fruntea marilor puteri agricole ale lumii.

Tratatul Comunităţii Economice Europene (CEE), semnat la Roma în 1957, a definit şi a stabilit caracteristicile şi regulile Pieţei Comune, punând astfel, printre altele, şi bazale Politicii Agricole Comune. Principalul scop al PAC era, în concepţia „Părinţilor Fondatori” ai Comunităţii Europene, încurajarea productivităţii agricole astfel încât consumatorii să aibă o ofertă completă, sigură şi ieftină de produse agricole. Fermierii erau susţinuţi să producă la preţuri reduse cu ajutorul subvenţiilor şi al unui sistem de intervenţie.

Astfel, Articolul 39 din Tratatul CEE stabileşte obiectivele PAC: creşterea productivităţii agricole, asigurarea unui standard ridiat de viaţă pentru agricultori, stabilizarea pieţelor, asigurarea rezervelor de hrană, oferirea către consumatori a unor produse agricole la preţuri rezonabile.

Politica Agricolă Comună şi-a atins cu succes obiectivele în cei 50 de ani de existenţă. Cu toate acestea, de-a lungul timpului s-a simţit nevoia revigorării şi actualizării politicii conform nevoilor şi provocărilor societăţii actuale. Astfel, începând cu anii 80 factorii de decizie de la Bruxelles au înţeles că trebuie să modernizeze şi să adapteze măsurile cuprinse de Politica Agricolă Comună prin realizarea unor reforme care să răspundă solicitărilor agricultorilor şi consumatorilor europeni.

Principala orientare a reformelor PAC a fost aceea de a încuraja fermierii să producă în funcţie de cererea de pe piaţă, nu să producă doar pentru a crea stocuri de alimente. Reformele PAC au vizat, printre altele, şi introducerea unor noi principii şi comportamente din partea agricultorilor precum respectul pentru natură şi mediu, asigurarea bunăstării animalelor, respectarea normelor fitosanitare şi a celor privind securitatea alimentară.

În procesele de reformare a Politicii Agricole Comune a fost introdus şi un nou concept, acela al dezvoltării rurale. Prin aceste măsuri noi sunt încurajate iniţiativele care au ca scop dezvoltarea zonelor rurale, asigurarea unor standarde ridicate de viaţă pentru locuitorii acestor zone, inaugurarea unor afaceri în aceste regiuni şi crearea de noi locuri de muncă.

În acest moment, după 50 de ani de existenţă şi de asigurare a unor standarde deosebite atât pentru agricultori, cât şi pentru consumatori, principalele obiective ale Politicii Agricole Comune sunt asigurarea securităţii alimentare, asigurarea unor alimente sănătoase pentru organism şi educarea consumatorilor în acest sens, încurajarea măsurilor privind protecţia mediului, promovarea tradiţiilor alimentare din statele membre şi asigurarea unui viitor „verde” pentru generaţiile următoare.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale