ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul National Apicol 2011-2013
Prezentare sector
Studiul transmis Comisiei
Situatie sector
Import / export
Situatie PNA 2008-2010
Situatie PNA 2011-2013
Baza melifera
Legislatie
Legislatia Uniunii Europene
Legislatia Nationala
Comunicate de presa
Comunicate de presa UE
Targuri si expozitii
Foto - targuri si expozitii
Lista forme asociative
Cooperative apicole
Asociatii si federatii apicole
Societati comerciale
Grupuri de producatori
Recunoasterea si protejarea mierii
Apicultura ecologica
Lista laboratoare autorizate
Lista produse medicinale si suplimente
Suprafete cultivate cu OMG
Link-uri utile
Contact

 

Agricultura >>Programul National Apicol >>Legislatie >>Legislatia Uniunii Europene
Ultima actualizare: 2011-02-02

LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE

Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară Text cu relevanță pentru SEE (pdf, 442 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (pdf, 65,4 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 939/2007 AL COMISIEI din 7 august 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului privind actiunile de îmbunătătire a conditiilor de productie si comercializare a produselor apicole (pdf, 42,9 KB)

REGULAMENTUL (CE) NR. 917/2004 AL COMISIEI din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la actiunile care au ca scop îmbunătătirea conditiilor de producere si de comercializare a produselor apicole (pdf, 493 KB)

REGULAMENTUL (CE) nr. 797/2004 AL CONSILIULUI din 26 aprilie 2004 privind actiunile de îmbunătătire a conditiilor de productie si comercializare a produselor apicole(pdf, 493 KB)

DIRECTIVA 92/65/CEE A CONSILIULUI din 13 iulie 1992 de definire a cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/EEC (pdf, 649 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale