ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Aprobare fise tehnice

 

Dezvoltare Rurala >>Legislatie >>Aprobare fise tehnice
Ultima actualizare: 2006-08-16

HOTĂRÂRE nr. 668 din 12 iulie 2005
pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 1.2 "Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producători", 3.3 "Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural", 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative", 3.5 "Silvicultură", 4.1. "îmbunătăţirea pregătirii profesionale" şi 4.2. "Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 paragraful 2 din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
Se aprobă fişele tehnice ale măsurilor 1.1 "îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 1.2 "îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producători", 3.3 "Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural", 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative", 3.5 "Silvicultură", 4.1. "îmbunătăţirea pregătirii profesionale" şi 4.2. "Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD, prevăzute în anexele nr. I-X.

Art. 2
(1)Alocările financiare pentru realizarea măsurilor prioritare aprobate prin Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală sunt prevăzute în anexele nr. XI a-XI d.
(2)Sumele reprezentând contribuţia publică naţională pentru cofinanţarea Programului SAPARD se prevăd în mod distinct în bugetul de stat pentru perioada de derulare a acestui program.

Art. 3
(1)Proiectele finanţate prin Programul SAPARD, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor continua şi vor fi monitorizate cu respectarea legislaţiei în baza căreia s-a aprobat finanţarea.
(2)Proiectele finanţate prin Programul SAPARD, depuse după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, sunt supuse dispoziţiilor acesteia.

Art. 4
Anexele nr. I -X şi XI a -d*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte normative:
a)Hotărârea Guvernului nr. 535/2003 pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole", 4.1. "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" şi 4.2 "Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat prin fonduri SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 26 mai 2003;
b)Hotărârea Guvernului nr. 916/2003 privind alocările financiare pentru realizarea măsurilor prioritare aprobate prin Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, finanţate prin Programul SAPARD, şi sursele de finanţare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 august 2003;
c)Hotărârea Guvernului nr. 153/2004 privind aprobarea Fişei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative" din Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală finanţat din fonduri SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 23 februarie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu

ANEXA:
*) Anexele nr. I-X şi XI a-d se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 727 din data de 10 august 2005

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale