ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap |    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Sergiu Sorin Chelmu
 
Sergiu Sorin Chelmu
SECRETAR GENERAL ADJUNCT

Data naşterii: 25 decembrie 1967
Locul naşterii: Localitatea Bogdana, judeţul Vaslui
Naţionalitate: Română

Experienţă profesională

• Ianuarie 2013 – Prezent - Secretar General Adjunct, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
• Aprilie 2012 – Ianuarie 2013 - Secretar General, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
• Ianuarie 2010 - Aprilie 2012 - Secretar General Adjunct, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
• Ianuarie 2010 - Consilier superior în cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
• Decembrie 2009 – Consilier al ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
• Iunie 2009 - Decembrie 2009 - Cadru didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi Universitatea Bioterra
• Februarie - Iunie 2009 - Consilier al ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
• 2005 – 2009 - Secretar General, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
• 2002 – 2005 - Consilier în cadrul Direcţiei Generale de Inspecţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
• 2001 – 2002 - Consilier parlamentar în cadrul Camerei Deputaţilor
• 1997 – 2001 - Director General, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ) Bucureşti
• 1996 – 1997 - Inspector de specialitate în cadrul Direcţiei Management, Salarizare şi Resurse Umane, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
• 1993 - 1996 - Inspector specialitate şi ulterior Director, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ) Bucureşti

Educaţie şi formare

• 2007 - 2008 - Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, Instituttul Naţional de Administraţie Bucureşti
• 2005 – 2007 - Studii master, Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
• 2005 – 2006 - Studii postuniversitare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare
• 1999 - Studii postuniversitare, Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
• 1994 – 1998 – Studii de licenţă, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic din cadrul Universităţii Bioterra Bucureşti
• 1996 - Curs de broker, Camera de Comerţ şi Industrie a României
• 1996 - Curs de specializare „Iniţiere în utilizarea calculatoarelor şi bioinformatică aplicată în zootehnie”, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ) Bucureşti
• 1995 - Curs de specializare „Perfecţionarea profesională în probleme de selecţie şi ameliorare la diferite specii de animale, de intensivizare a reproducţiei şi aplicarea biotehnologiei însămânţărilor artificiale şi transferul de embrioni”, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ) Bucureşti
• 1994 – Curs de specializare „Perfecţionarea pregătirii profesionale şi specializări în probleme de reproducţie la speciile de animale domestice, biotehnologii moderne în domeniul reproducţiei”, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ) Bucureşti
• 1988 – 1993 – Studii de licenţă, Facultatea de Zootehnie, Universitatea de Ştiinţe Agronomice, Iaşi

Limbă străine

• Limba engleză – bine (scris, vorbit, citit)
• Limba franceză – bine (scris, vorbit, citit)

Aptitudini şi competenţe sociale

Aptitudini de comunicare şi exprimare orală/în scris, bună inter-relaţionare în cadrul unui grup socio-profesional, abilităţi de lucru în echipă, spirit de iniţiativă, flexibilitate, inventivitate, capacitate de lucru în condiţii de stres, capacităţi de management al riscului şi de rezolvare a situaţiilor de criză, capacitate de adaptare la schimbările de mediu, socio-culturale etc.

Aptitudini şi competenţe organizatorice

Capacitatea de a gestiona un volum mare de activităţi; capacitatea de a forma, conduce şi motiva o echipă; capacitatea de a gestiona şi prioritiza sarcinile; respectarea termenelor şi a angajamentelor şi asumarea responsabilităţilor

Aptitudini şi competenţe tehnice
Aptitudini de a lucra cu aparatura de birou

Permis de conducere: Categoria B

Informaţii suplimentare:

Lucrări ştiinţifice publicate
• „Tratat de Avicultură”
• „Tratat de reproducţie şi însămânţări artificiale la porcine”
• „Tratat de reproducţie şi însămânţări artificiale la bovine”
• „Biotehnici şi biotehnologii de reproducţie la suine”
• „Biotehnologii de creştere, furajare şi exploatare a animalelor de fermă – Ghid pentru crescători şi fermieri” (vol. I şi II)
• „Ghid practic pentru crescătorii de animale”
• „Ghid practic pentru individualizarea animalelor domestice”
• „Cercetări privind organizarea şi funcţionarea băncii de patrimoniu genetic pentru populaţiile de găini din ţara noastră” (Teză de doctorat)
• „Curs de zootehnie generală”

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale