ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN AVIZARE INTERNĂ (2010)

Afişează proiectele legislative de la 1 la 9 din 9

     153. ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice de producere a băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare
(actualizat 25.11.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     152. ORDIN pentru aprobarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol
(postat 15.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     151. ORDIN nr. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631 / 2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic
(postat 14.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     149. ORDIN privind aprobarea procedurii de lucru privind implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 485/2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
(postat 27.09.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     148. ORDIN privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
(postat 27.09.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     147. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 944/2006, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – „ISPIF”- Bucureşti
(postat 08.09.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     146. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi valorii de inventar ale unele bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine
(postat 03.09.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     145. ORDONANŢA privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
(postat 04.08.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     144. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor domeniu public al statului precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, a unor construcţii anexe, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Harghita, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
(postat 03.08.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale