ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN AVIZARE INTERNĂ (2011)

Afişează proiectele legislative de la 1 la 15 din 22

     815. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la bunurile aflate în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(postat 02.12.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     812. ORDIN privind instituirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar, de sprijinire a sectorului fructelor şi legumelor
(postat 30.06.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     811. ORDIN privind stabilirea taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională
(postat 03.06.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     810. Normele privind instituirea, gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, precum şi modelul de cerere a plantării/replantării viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul Plantaţiilor Viticole
(postat 03.06.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     809. ORDIN privind modificarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
(postat 02.06.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     807. ORDIN pentru modificarea și completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010
(postat 12.05.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     806. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 944/2006, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – „ISPIF”- Bucureşti şi pentru schimbarea administratorului unor imobile aparţinând domeniului public al statului.
(postat 20.04.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     805. RAPORT DE ACTIVITATE al MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE pentru anul 2010
(postat 01.04.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     804. ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008
(actualizat 31.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     803. HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului
(postat 24.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     801. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la unele bunurile imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare RA
(actualizat 09.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     798. ORDIN pentru completarea Normelor de aplicare a Schemei de defrișare a plantațiilor viticole aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 572/2008
(postat 18.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     797. HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii
(postat 14.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     796. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705 / 2006 pentru aprobarea, schimbării denumirii unui imobil, inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valorile de inventar modificate ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia
(postat 10.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     794. ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor
(postat 03.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2   pagina următoare >>>


ARHIVA ACTE NORMATIVE AFLATE IN AVIZARE INTERNA 2010

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale