ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN AVIZARE INTERNĂ

Afişează proiectele legislative de la 1 la 15 din 18

     30. ORDIN privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut
(postat 07.12.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     27. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj şi transmiterea unei părţi a acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj
(actualizat 30.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     26. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759 /2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică și a Hotărârii Guvernului nr.796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate
(actualizat 23.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     25. ORDIN pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
(actualizat 27.07.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     24. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare - dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
(actualizat 15.06.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     23. ORDIN pentru aprobarea Manualului de gradare pentru seminţe de consum
(postat 07.06.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     22. ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
(postat 07.06.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
(postat 31.05.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     20. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(actualizat 24.05.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     19. HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de modificare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 481/2011 privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia
(actualizat 24.05.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     17. ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor noi, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor, amendamentelor pentru sol şi a nutrienţilor autorizate/autorizaţi, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România
(actualizat 27.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
(postat 24.04.2012, fisier in format *.pdd)

Textul complet...
     15. LEGEA viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
(postat 18.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     14. ORDIN privind autorizarea unităţilor prim procesatoare de tutun brut
(postat 10.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     13. HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de modificare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 481/2011 privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia
(postat 09.04.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2   pagina următoare >>>

ARHIVA ACTE NORMATIVE AFLATE IN AVIZARE INTERNA 2011

ARHIVA ACTE NORMATIVE AFLATE IN AVIZARE INTERNA 2010

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale