ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


PRECIZARE

În legătură cu informaţiile publicate în mass-media în urma dezbaterii privind sectorul laptelui organizată de Săptămâna Financiară şi Financiarul potrivit cărora industria laptelui ar putea fi „pe cale de dispariţie” şi vis–a-vis de afirmaţiile reprezentanţilor ANSVSA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) face următoarele precizări:

Sectorul bovin este unul din sectoarele prioritare pentru ministerul nostru. Cu reprezentanţii acestuia, atât fermierii cât şi asociaţii, precum şi reprezentanţi ai industriei de procesare ministerul a purtat un permanent dialog, care a vizat necesităţile aferente perioadei de preaderare, precum şi perioadei de tranziţie.

Reprezentanţii crescătorilor de bovine au fost informaţi asupra exigenţelor organizării pieţei laptelui de vacă şi în special asupra obligaţiilor ce le revin pentru conformarea la cerinţele de calitate. În acest scop, în completarea demersurilor realizate de ANSVSA, ministerul nostru a iniţiat şi gestionat două proiecte bilaterale cu Olanda care au avut obiectiv pregătirea şi instruirea tuturor participanţilor pe filiera laptelui, fiind editate broşuri tehnice şi elaborate ghiduri de lucru aplicabile la nivelul exploataţiilor. Prin intermediul acestora s-a pus la dispoziţia fermierilor informaţiile necesare pentru a gestiona exploataţia astfel încât calitatea laptelui materie primă să nu aibă de suferit.

În 2010 şi 2011, întâlnirile ministerului cu  acest sector s-au intensificat, dezbătându-se problemele de actualitate cu care se confruntă aceştia, precum şi necesitarea organizării în asociaţii puternice pentru a face faţă concurenţei.

Astfel, s-au analizat consecinţele care pot rezulta ca urmare a liberalizării cotelor, începând cu 1 aprilie 2015, având în vedere concurenţa datorată comerţului intracomunitar cu lapte crud cât şi cu produse lactate – care va pune presiune pe fermierii şi procesatorii români cu performanţe economice mai scăzute.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a susţinut în fiecare an sectorul de creştere bovinelor pentru lapte prin acordarea sprijinului financiar pe exploataţia de bovine CNDP a cărei valoare este în 2010 a fost de 410 lei /cap animal. De asemenea, exploataţiile situate în zonele defavorizate sunt susţinute financiar pentru menţinerea producţiei de lapte în perioada 2010 – 2013, plafonul anual financiar fiind de 22.447.205 Euro.
În perioada crizei laptelui manifestată în 2008/2009, a fost implementată o schemă specială în valoare de 5 milioane euro.

De asemenea, pentru creşterea calităţii laptelui şi a performanţei economice, producătorii de lapte sunt eligibili pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, prin Măsura 121 ”Modernizarea exploataţiilor agricole”, Măsura 112 ”Instalarea tinerilor fermieri”, Măsura 142 ”Înfiinţarea grupurilor de producători”, Măsura 312 ”Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”.

O bună parte din exploataţiile noi sau modernizate cu sprijin comunitar au primit finanţare naţională pentru popularea cu material biologic performant.

Un subiect de recentă actualitate, discutat deja cu fermierii români îl reprezintă propunerile legislative comunitare privind relaţiile contractuale. Aceste propuneri sunt elaborate pe baza analizelor realizate în toate statele membre UE,  România participând activ şi susţinând interesele sectorului. Astfel, devine din ce în ce mai importantă organizarea fermierilor în asociaţii pentru a putea negocia un preţ corect al laptelui livrat procesării.

În ce priveşte fermele mici, care comercializează sporadic laptele pe piaţă, considerăm că asociaţiile ar trebui să le acorde mai multă atenţie şi să îi ajute să pună pe piaţă în mod organizat producţia de lapte şi produse lactate clienţilor fideli şi locuitorilor din zonă. Credem că, în timp, numărul acestor ferme se va reduce, aşa cum s-a întâmplat şi în alte state membre UE. Producătorii mici şi foarte mici, ce deţin 1, 2, 3 şi chiar până la 10 capete vaci, în lipsa dotărilor cu spaţii adecvate pentru desfăşurarea mulsului, tancurilor de răcire şi de depozitare a laptelui, sunt cei mai expuşi rigorilor privind calitatea.

În legătură cu afirmaţia domnului Preşedinte Radu Roaţiş “dacă nu se vor lua măsuri urgente, peste doi ani ne vom întâlni să dezbatem problema rutelor laptelui venit de peste tot,” suntem de acord că ANSVSA, prin reţeaua proprie precum şi a medicilor veterinari de liberă practică, care au un contact direct şi permanent cu producătorii, ar trebui să se implice mai mult în acest final de perioadă de tranziţie pentru a evita consecinţe grave în comercializarea laptelui, cu efecte sociale.

Data publicarii: 31-03-2011

Nu exista imagini pentru acest document


            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale