ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


COMUNICAT DE PRESĂ

Radu Berceanu, Ministrul interimar al Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat, în cadrul conferinţei de presă susţinută joi, 22 octombrie a.c, actele normative aprobate de Guvern având ca scop sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, precum şi stadiul acordării de către APIA a avansului de 70% din plăţile pe suprafaţa destinate producătorilor agricoli, cuvenite pe anul 2009.

I. ACTE NORMATIVE APROBATE DE GUVERN AVAND CA SCOP SPRIJINIREA PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN SECTORUL ZOOTEHNIC care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie din specia bovine.

În şedinţa Guvernului din data de 21.10.2009 au fost adoptate:

A) Hotărârea Guvernului referitoare la aprobarea plafonului privind sprijinul acordat crescătorilor de bovine în anul 2009
În adoptarea acestei hotărâri s-a avut în vedere:

  • Decizia Comisiei Europene nr. 7088 din 25.09.2009, prin care s-a stabilit plafonul maximal aprobat României pentru plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, pentru specia bovine.
  • Efectivul de bovine eligibil pentru acordarea primei pe exploataţie de 1.348.872 capete bovine, conform certificării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
  • Numărul de beneficiari este de 233.000, persoane fizice sau juridice

În anul 2009, beneficiarii acestei forme de sprijin sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie din specia bovine, identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploatatiilor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine;
b) varsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni;
c) exploatatia sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei;
d) sa nu aiba datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local la data solicitarii primei.

B) Hotărârea Guvernului privind suplimentarea, cu 160 mil. lei, a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2009 din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009.
Prin acest act normativ se asigură completarea fondurilor existente în bugetul MAPDR pentru plata a  200 lei/cap bovină.

II. STADIUL ACORDARII DE CATRE APIA A AVANSULUI DE 70% DIN PLATILE PE SUPRAFATA DESTINATE PRODUCATORILOR AGRICOLI, CUVENITE PE ANUL 2009.

Romania a primit avizul Comisiei Europene pentru acordarea unui avans de 70% din platile pe suprafaţa destinate producătorilor agricoli pe anul 2009, in limita a 209,9 lei/ha începând cu data de 16 octombrie 2009.

Asa cum am mai informat, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin APIA, respectându-si angajamentul, a inceput la data de 16 octombrie 2009 plata acestui avans. In cele 4 zile lucratoare de la data inceperii platilor au fost autorizati la plata un numar de 58.977 fermieri,  pentru o suma de 14,5 mil. Euro, respectiv 61,2 mil. lei.

Platile continua, fondurile necesare platii acestui avans, in valoare totala de 1,8 mld. lei, fiind puse la dispozitia MAPDR, de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza Hotararii Guvernului nr. 1210/2009.

Biroul de presă al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Data publicarii: 22-10-2009

Imagini aferente acestui document:

 MARESTE_IMAGINEA  MARESTE_IMAGINEA 
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale