ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


Seminar Franţa – România  privind dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit şi de acvacultură.
GIURGIU – 11 martie 2011

În cadrul parteneriatului strategic care leagă Franţa de România, a fost înscris un obiectiv de cooperare consolidată în favoarea unei absorbţii optime a fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi a fondului european pentru pescuit (FEP).

În acest sens, a fost prevăzut un sprijin deosebit pentru punerea în practică a strategiilor locale de dezvoltare integrată, finanţate prin intermediul Axei prioritare 4 a Fondului European pentru Pescuit, îndeosebi prin organizarea unui seminar ce cuprinde schimburi de experienţă între Grupurile de acţiune locală pentru pescuit (FLAG) franceze şi române, în vederea favorizării cooperărilor bilaterale între teritoriile organizate ale celor două ţări. Acest seminar a fost organizat la GIURGIU în data de  11 martie 2011.

Primul obiectiv al acestui seminar a fost acela de a permite schimburile de experienţă între grupurile franceze selecţionate de aproape doi ani şi viitoarele grupuri româneşti, în fază de elaborare a strategiilor, pentru a putea beneficia de experienţa franceză.

Al doilea obiectiv a fost acela de a favoriza, prin contactele stabilite cu această ocazie, dezvoltarea pe termen mediu şi lung a acţiunilor comune de cooperare între grupurile celor două ţări

Lucrările seminarului au fost deschise de Domnul Barna TANCZOS, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de E.S. Domnul Henri PAUL, Ambasador al Franţei în România. Acest eveniment a reunit 24 de grupuri franceze şi române, precum şi reprezentanţii ai Ministerelor francez şi român care se ocupă de pescuit, şi ai Agenţiei de servicii si de plăţi, responsabilă cu animarea axei 4 în Franţa.

Participanţii au avut ocazia de a lucra în două ateliere având următoarele teme :

  • Turismul piscicol, o nouă formă de activitate turistică în serviciul dezvoltării durabile locale maritime ;
  • Valorificarea produselor de acvacultură şi a resurselor naturale pentru dezvoltarea locală;

beneficiind în mod deosebit de experienţa Grupului FEP Varois şi a Grupului Bassin d'Arcachon - Val de l'Eyre în aceste domenii.

Axa prioritară 4 a Fondului European pentru Pescuit îşi propune să încurajeze dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti. Măsurile cuprinse în această axă se referă la :

  • întărirea competitivităţii zonelor de pescuit ;
  • reconversia, reorientarea şi diversificarea activităţilor economice ;
  • valorificarea produselor pescăreşti ;
  • sprijinirea micilor pescării si a infrastructurii şi serviciilor legate de turism,. în beneficiul micilor comunităţi pescăreşti;
  • protejarea mediului înconjurător în zonele de pescuit pentru menţinerea atractivităţii acestuia;
  • renovarea şi dezvoltarea cătunelor şi satelor de coastă cu activităţi pescăreşti, precum şi protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului natural şi arhitectonic;
  • restabilirea potenţialului de producţie afectat de catastrofe naturale sau industriale ;
  • cooperările interregionale şi transnaţionale între actori ;

Data publicarii: 14-03-2011

Nu exista imagini pentru acest document


            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale