ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


COMUNICAT DE PRESĂ

În şedinţa de Guvern din data de 25 noiembrie a.c., a fost a aprobat proiectul de Hotărâre privind cuantumul sprijinului financiar acordat producătorilor agricoli pe anul 2009 precum şi suma totală alocată fiecărui tip de activitate în parte (sectorul zootehnic, cel vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare), astfel:

A. Sectorul zootehnic (suplimentar faţă de subvenţiile acordate pe cap de animal)

Valoarea totală a sprijinului financiar pentru anul 2009 acordat producătorilor din sectorul zootehnic, este de 937.805 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat (suplimentarea este de 337.805 mii lei).

Sprijinul acordat vizează îmbunătăţirea parametrilor de calitate a laptelui de vacă destinat procesării, calităţii carcaselor de porcine şi bovine, creşterea greutăţii la sacrificare a păsărilor – pui broiler, precum şi creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei de miere destinată procesării şi livrării la consumator.

B. Sectorul vegetal

Valoarea totală a sprijinului financiar pentru anul 2009 acordat producătorilor din sectorul vegetal, este de 124.801 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat(suplimentarea este de 25.801 mii lei).

Prin aplicarea măsurilor de sprijin financiar în activităţile din domeniul vegetal se urmăreşte revitalizarea sectoarelor legume şi fructe proaspete, plantaţii pomicole şi viticole, legume produse în serele încălzite şi de industrializare a legumelor şi fructelor, tutun, hamei, plante medicinale, cartof.

Totodată, prin îmbunătăţirea performanţelor formelor asociative de producători, prevăzute de legislaţia in vigoare şi reducerea treptată a diferenţei de performanţă existente între producătorii din România şi cei din Statele Membre, se va asigura diversificarea producţiei, precum şi dezvoltarea filierelor de marketing, producerea de materii prime de calitate pentru industria de procesare şi la crearea de noi locuri de muncă în mediul rural şi creşterea consumului.

C. Sectorul îmbunătăţiri funciare

Valoarea totală a sprijinului financiar pentru anul 2009 acordat producătorilor din sectorul de îmbunătăţiri funciare, este de 140.000 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat (suplimentarea fiind de 40.000 mii lei).

Sprijinul financiar acordat acestui sector vizează creşterea gradului general de utilizare a amenajărilor de irigaţii şi a randamentului de exploatare, fapt ce se va reflecta în practicarea pe scară mai largă a agriculturii în sistem irigat pentru cultivarea unor soiuri de plante cu valoare mare adăugată.

Aplicarea actului normativ va avea efecte pozitive pentru echilibrarea şi consolidarea activităţii economice a organizaţiilor deja constituite şi asupra îmbunătăţirii nivelului pregătirii profesionale a lucrătorilor din sectorul îmbunătăţirilor funciare şi, în special, din sub-sectorul irigaţiilor.

Biroul de Presă al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Data publicarii: 02-12-2009

Nu exista imagini pentru acest document


            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale