ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


INFORMARE DE PRESĂ

În data de 23 noiembrie 2012, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a avut  loc întâlnirea cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru a discuta în cadrul grupului de lucru constituit, dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Astfel, s-au dezbătut aspecte legate de bunele condiţii agricole şi de mediu - GAEC în România, respectiv:

GAEC 5. – Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

- III. Standarde pentru menţinerea structurii solului.

GAEC 8. – Nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

În urma analizei făcute pe această temă, grupul de lucru va propune  miniştrilor Agriculturii, Administraţiei şi Internelor şi Mediului să elaboreze un act normativ comun cu introducerea unor măsuri restrictive legate de asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, precum şi de protecţia bunurilor şi mediului împotriva incendiilor.

Documente Legislative supuse discuţiei:

- Ordinul comun MAI/MADR nr.605/579 din 2008
- Ordinul comun MAI/MADR nr.551/2006
- Ordinul  comun MADR/MMP nr.30/147/2010
- Ordinul MADR nr. 313/2001
- Ordinul MAI nr. 163/2007

Data publicarii: 23-11-2012

Nu exista imagini pentru acest document


            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale