ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


REALIZĂRI  ALE ANULUI 2011 ÎN POLITICA AGRICOLĂ ŞI OBIECTIVE DE REALIZAT ÎN ANUL 2012

REALIZĂRILE ANULUI 2011:

  1. În domeniul sprijinului financiar direct pentru susţinerea producţiei agricole
 • închiderea Planului de acţiuni în relaţia cu Comisia Europeană, obiectiv care a asigurat continuitate în desfăşurarea activităţii APIA, implicit a plăţilor din fonduri europene către fermieri;
 • internalizarea integrală a procesului de actualizare LPIS (aerofotografiere + digitizare), prin contractare cu MAPN;
 • finalizarea la termen cu un avans de cinci luni a controlalelor pe teren, aferente campaniei de depunere a cererilor pentru plăţi directe 2011;
 • atingerea unei rate de eroare sub cinci la sută pentru SAPS 2010, care a asigurat o reducere a efortului de control teren, respectiv orientarea APIA spre zona de normalitate din punct de vedere regulamentar si procedural;
 • atingerea unei rate de eroare de 2.7 la sută pentru SAPS 2011, care plasează APIA printre cele mai performante agenţii din UE, din punct de vedere a indicatorilor de calitate;
 • depunerea electronică a cererilor pentru plăţi directe pentru 99.7 la sută din fermieri;
 • absorbţie în proporţie de 99.76 la sută a fondului european (FEGA) pentru plăţi directe, respectiv 100 la sută a fondului european (FEGA) pentru măsuri de piaţă;
 • plăţi realizate în proporţie de peste 80 la sută în primele trei luni ale anului 2011, asigurându-se fermierilor sume considerabile la inceputul campaniei de primăvară;
 • plăţi în procent de peste 99,5 la sută, pentru 1.071 milioane fermieri, a avansului din FEGA – SAPS 2011, în perioada 16.10-31.11.2011, asigurându-se fonduri la dispoziţia fermierilor pentru campania de toamnă;
 • plata în perioada 21-23.12.2011, cu un avans de nouă luni, a sumelor aferente AXEI II PNDR (zonă montană defavorizată, măsuri de agromediu), pentru un număr de 340 mii fermieri;
 • acordarea pentru prima dată,  începând cu 1 decembrie 2011, a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal la nivelul a 12% din pachetul financiar aferent acestei scheme
  1. În domeniul finanţării investiţiilor în agricultură

Alocarea financiară pentru implementarea PNDR 2007-2013 este de 10.097,08 mil. euro (din care alocarea financiară UE din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR este de 8.124,20 mil. euro, la care se adaugă contribuţia naţională în valoare de 1.972,88 mil. euro).
Alocarea financiară aferentă măsurilor lansate până la această dată este de 9.732,67 mil. euro.

De la începutul programului până la această dată s-a depus un număr total de 95.537 de proiecte cu o valoare de 15.264,2 mil. euro.
Numărul proiectelor selectate pentru finanţare este de 48.073 în valoare publică de 4.580,8 mil. euro.

S-a contractat un număr total de 46.735 proiecte cu o valoare de 4.382,3 mil. euro, reprezentând un grad de angajare de 62,51 la sută din alocarea 2007-2013 aferentă măsurilor lansate care se derulează pe principiul depunerii de proiecte, respectiv de 43,4 la sută din alocarea 2007-2013 aferentă întregului Program.

Valoarea plăţilor efectuate către beneficiarii tuturor măsurilor este de 3.360,9 mil. euro (din care contribuţia UE este de 2.713.2 mil. euro) ceea ce reprezintă un grad de absorbţie de 33,28 la sută din alocarea 2007-2013 aferentă întregului Program.

La valoarea plăţilor efectuate din FEADR de 2.713.2 mil. euro se adaugă avansul încasat în anul 2008 de către România din bugetul UE, în vederea asigurării finanţării necesare demarării şi derulării Programului în valoare de 561,6 mil. euro, ceea ce conduce la o absorbţie în termen de plată de 40,31 la sută faţă de total alocarea FEADR (contribuţie UE - 8.124,20 mil. euro).

În anul 2011 s-a înregistrat o valoare foarte mare a plăţilor ceea ce a condus la evitarea riscului dezangajării.

Astfel, alocarea anuală stabilită în PNDR pentru anul 2009, cu termen de dezangajare 2011 (conform regulii de N+2), a fost utilizată în integralitate.

Totodată, până la acest moment, a fost utilizat un procent de peste 44,62 la sută din alocarea anului 2010, alocare ce trebuie utilizată până la sfârşitul anului 2012.

În anul 2011 s-a desfăşurat un număr de 15 sesiuni de depunere de proiecte (două sunt încă în curs de derulare) în cadrul cărora s-au depus 36.076 de proiecte cu o valoare publică de 2.298,42 mil. euro, reprezentând 37 la sută din numărul total de proiecte depuse în perioada 2008-2011.

Au fost publicate rapoarte de selecţie în baza cărora au fost selectate pentru finanţare 19.431 de proiecte cu valoare de 755,75 mil. euro, reprezentând aproximativ 40 la sută din numărul total de proiecte selectate în perioada 2008-2011.

Tot în anul 2011 au fost contractate un număr de 32.010 proiecte (inclusiv deciziile de finanţare şi contractele de finanţare pe măsurile 141, 142, 511 şi 143) în valoare de 1.082,2 mil. Euro.

S-au finalizat 960 proiecte, reprezentând aproximativ 45 la sută din numărul total de proiecte finalizate în perioada 2008-2011.

De asemenea, numărul dosarelor de achiziţii verificate în anul 2011 a fost de 2.807.

În ceea ce priveşte plăţile, în anul 2011 s-au  efectuat plăţi în valoare de 1.571,47 mil. euro, reprezentând aprox. 47% din valoarea plăţilor efectuate în perioada 2008-2011.  

De asemenea, în anul 2011 s-au publicat 9 rapoarte de evaluare, patru rapoarte de selecţie şi trei rapoarte de selecţie parţiale aferente sesiunilor deschise in 2011.

Măsurile de investiţii cu grad de accesare ridicat au fost următoarele:

 • Măsura 322 - Infrastructură rurală: 442,07 la sută
 • Măsura 125 - Dezvoltarea infrastructurii şi silviculturii: 310,49 la sută
 • Măsura 121 - Înfiinţare şi modernizare ferme: 258,68 la sută
 • Măsura 312 - Investiţii în activităţi non-agricole: 231,17 la sută
 • Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere:  168,71 la sută

În ceea ce priveşte măsurile de investiţii cu grad de plată ridicat, situţia se prezintă astfel:

 • Măsura 121 - Înfiinţare şi modernizare ferme: 36,21 la sută
 • Măsura 312 - Investiţii în activităţi non-agricole: 38,61 la sută
 • Măsura 322 - Infrastructură rurală: 35,50 la sută
 • Măsura 112 - Tineri fermieri: 22,35 la sută

OBIECTIVE   REALIZATE 

Proiectele finalizate din cadrul măsurilor de investiţii au condus la următoarele realizări:

Măsura 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole (993 proiecte finalizate)

 • Ferme culturi de camp - 860
 • Ferme animale ierbivore (cu exceptia celor din sectorul laptelui) - 4
 • Ferme culturi permanente - 20
 • Ferme horticultura - 22
 • Ferme lapte si produse lactate -37
 • Ferme mixte (culturi+animale) - 32
 • Ferme pasari de curte - 13
 • Ferme porcine - 3
 • Ferme vitivinicol - 2

Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere (244 proiecte finalizate)

Împărţirea pe sectoare de producţie:

 • Alimente dietetice – un proiect finalizat prin care s-a modernizat o capacitate de 236 t/an
 • Alte alimente – două proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 9.000 t/an
 • Carne – 25 proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 16.059 t/an si s-au modernizat capacitati de 769.345 t/an
 • Cereale – 27 proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 19.693 t/an si s-au modernizat capacitati de 244.923 t/an
 • Depozitare angro – două proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 52.205 t/an
 • Lapte si produse lactate – 12 proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 10.000 hl/an si s-au modernizat capacitati de 1.351.862 hl/an si 936 t/an.
 • Legume, fructe, cartofi - nouă proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 5.805 t/an si s-au modernizat capacitati de 17.689 t/an.
 • Miere de albine - două proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 520 t/an.
 • Nutreturi - un proiect finalizat prin care s-a modernizat o capacitate de 25.000 t/an
 • Panificatie, patiserie, cofetarie - 101 proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 18.466 t/an si s-au modernizat capacitati de 188.690 t/an.
 • Produse lemnoase - 55 proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 520.656 m3/an si s-au modernizat capacitati de 403.243 m3/an.
 • Seminte oleaginoase - un proiect finalizat prin care s-a creat o capacitate de 1.742 m3/an
 • Vin - şase proiecte finalizate prin care s-au creat capacităţi noi de 5.000 hl/an si s-au modernizat capacitati de 136.050 hl/an.

Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi (624 proiecte finalizate)

Împărţirea în funcţie de tipul investiţiei:

 • investiţii în activităţi non-agricole productive: 35 proiecte finalizate prin intermediul carora s-au creat si mentinut 338 locuri de munca
 • investiţii pentru dezv. activităţilor meşteşugăreşti si de artizanat: trei proiecte finalizate prin intermediul cărora s-au creat şi menţinut 14 locuri de muncă.
 • servicii pentru populaţia rurală prestate de către micro-întrerinderi: 586 proiecte finalizate prin intermediul cărora s-au creat şi menţinut 3569 locuri de muncă.

Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice (opt proiecte finalizate)

S-au sprijinit opt activităţi de turism rural (cinci pensiuni şi trei activităţi recreaţionale) prin intermediul cărora s-au creat 26 locuri de muncă şi menţinut alte 15.

Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

La sfărşitul anului 2011 sunt finalizate 34 proiecte în urma cărora s-au realizat:

 • 127 km drumuri în zona rurală;
 • 162 km de conducte pentru alimentarea cu apă potabilă;
 • 329 km de conducte de canalizare.

OBIECTIVE ALE ANULUI  2012

 • În domeniul sprijinului financiar direct pentru susţinerea producţiei agricole
 • În domeniul producţiei vegetale
  • Continuarea aplicării măsurilor de susţinere a producătorilor agricoli din sectorul vegetal, statuate prin formele de sprijin comunitare şi ajutoare de stat
  • Eficientizarea funcţionării pieţei agricole, cu o prioritizare în sectorul legume-fructe, care să asigure un flux constant de marfă din producţia internă către consumatorul final,
  • Identificarea de noi scheme de ajutor pentru fermieri, în contextul noii Politici Agricole Comune 2014-2020.
  • Implementarea de măsuri pentru comasarea terenurilor agricole şi stimularea concentrării suprafeţelor în ferme comerciale viabile, limitarea suprafeţelor care nu sunt lucrate
  • Creşterea gradului de promovare a produselor agricole,
  • Susţinerea organizării şi eficientizarea activităţii structurilor asociative la nivel interprofesional pe filiera de produs şi a grupurilor de producători
  • Implementarea măsurilor specifice de reglementare a sectoarelor cu potenţial de nişă pe piaţă (ex: orez, plante medicinale şi aromatice şi a produselor stupului, culturi energetice)
 •       În domeniul producţiei zootehnice
  • continuarea susţinerii financiare a activităţii crescătorilor de animale;
  • eficientizarea activităţii zootehnice prin echilibrarea balanţei preţurilor pe segementele filierei produsului lapte-carne;
  • specializarea efectivului de taurine pentru producţia de carne, la nivelul potenţialului naţional, determinat de suprafaţa de bază furajeră;
  • ameliorarea valorii genetice a efectivelor de animale;
  • conservarea fondului genetic autohton, adaptat la condiţiile geoclimatice ale ţării noastre;
  • creşterea şi îmbunătăţirea producţiei de carne pentru asigurarea consumului intern şi asigurarea unui disponibil pentru export.

c. Implementarea măsurilor de sprijin financiar

  • plata integrală în luna ianuarie a sumelor regulare FEGA aferente SAPS 2011, pentru app. 1.081 milioane fermieri;
  • plata integrală în luna ianuarie-februarie a sumelor aferente PNDC - SAPS 2011, pentru app. 5.9 milioane ha;
  • atingerea unei rate de eroare de  2 la sută pentru SAPS 2012, indicator de calitate conform regulamentelor si procedurilor UE;
  • implementarea în proporţie de 100 la sută a mecanismului de depunere electronică a cererilor pentru accesarea plăţilor directe;
  • demararea programului naţional de interfaţare cu Registrul agricol în format electronic, demers cu consecinţe pozitive în sensul reducerii birocraţiei specifice, respectiv a creşterii gradului de corectitudine şi precizie a suprafeţelor declarate de fermieri la APIA;
  • dezvoltarea instituţionaă a APIA cu app. 50 de Centre locale, care să asigure un acces mai facil pentru fermieri în procesul de depunere a cererilor;
  • consolidarea în continuare a relaţiilor de colaborare cu Comisia Europeană, respectiv cu Agenţiile similare din statele membre ale UE, care să permită o mai bună cunoaştere a mecanismelor de implementare a PAC 2014-2020, implicit o simplificare a acestor mecanisme, nu în ultimul rând popularizarea noilor concepte spre fermierii beneficiari;
  • dezvoltarea suplimentară a reţelei de informare a fermierilor beneficiari, prin implementarea în toate locaţiile APIA a echipamentelor audio-video de informare, consecinţă a contractului încheiat în 2011 cu Radiodifuziunea din România;
  • reducerea costurilor de funcţionare a APIA prin preluare în patrimoniu de spaţii locative dezafectate ale statului român, comunicarea spre fermieri a deciziilor de plată şi notificărilor prin mesaj telefonic şi/sau e-mail,  respectiv prin demararea unui proiect
  • pilot de internalizare pe zona APIA – USAMV Bucureşti  a serviciilor de control prin teledetecţie, servicii IT.

B.  În domeniul finanţării investiţiilor în agricultură

  • Verificarea, autorizarea şi plata dosarelor cererilor de plată în vederea realizării absorbţiei, valoarea estimate fiind de 1.400 mil. euro.
  • Derularea celor 15 sesiuni de depunere proiecte, conform calendarului aprobat in cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare PNDR care a avut loc in data de 20 dec. 2011;
  • Contractarea a 411 proiecte selectate pe măsurile de investiţii în cursul lunii decembrie 2011 şi a celor 85 de Grupuri Locale de Acţiune în vederea demararii implementarii Planurilor de Dezvoltare Locală;
  • Finalizarea contestaţiilor pe măsurile 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole, 112 - Instalarea tinerilor fermieri, 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii;
  • Finalizarea evaluării pe măsurile 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale Componenta c, 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii Componenta d;
  • Pregătirea noilor ghiduri şi proceduri în conformitate cu versiunea a VIII-a a PNDR;
  • Avizarea dosarelor de achiziţie atât pentru beneficiarii privaţi cât şi pentru beneficiarii publici.

Din bugetul naţional, precum şi din fonduri europene aferente anului 2011, pentru sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi animalier, în anul 2011 au fost alocate 14.297.859,0 mii lei, echivalentul a cca  3,286 mld. euro, având ca sursă de finaţare:

 • cca 2,100  mld. euro din fonduri extene nerambursabile
 • cca 1,186 mld. euro din bugetul naţional, cu următoarele destinaţii:

I.  Ajutoare de stat acordate din bugetul naţional total  2.060.398,1 mii lei, din care:

1. 68.637,4 mii lei, reprezentând fonduri publice acordate a cca 773 producătorilor agricoli, conform Legii creditului agricol pentru producţie, respectiv bonificaţia acordată (30 la sută) la volumul creditelor angajate de aceştia în anul 2009, şi rambursate băncilor finanţatoare până la 31 decembrie 2010, la termenele scadente prevăzute în contractele de împrumut, potrivit prevederilor Legii nr. 150/2003. Destinaţia creditelor contractate de producătorii agricoli, în valoare de 225.458 mii lei, a fost următoarea:

- înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole (grâu, orz, porumb, floarea soarelui, soia, culturi furajere, legume, cartof)
- întreţinerea şi recoltarea plantaţiilor pomicole şi viticole
- achiziţionarea puilor de pasăre pentru carne şi oua, purceilor pentru îngrăşat, tineretului bovin, ovin şi caprin pentru îngrăşat
- aprovizionarea, procesarea hranei şi asigurarea de medicamente pentru animale

2. 398.001,6 mii lei, reprezentând ajutorul de stat acordat producătorilor agricoli pentru motorina achiziţionată şi utilizată în trim III şi IV ale anului 2010 precum şi în trim.I şi II 2011 la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, în sectoarele vegetal zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, constând în reducerea accizei la motorina utilizata de 1,162 lei/litru pentru 2010 şi respecziv 1,20 lei/litru pentru 2011, conform prevederilor H.G. nr.408/2010, fapt ce a permis subvenţionarea a 174.236,1 mii litri motorină utilizată din care:

- 106.865,4 mii lei pentru 91.966,8 mii litri motorină folosită în trim III 2010
- 42.197,5 mii lei pentru 36.314,6 mii litri motorină folosită în trim IV 2010
- 53.051 mii lei pentru 44.213,8 mii litri motorină utilizată în trim I 2011
- 83.808,9 mii lei pentru 69.810,7 mii litri motorină utilizată în trim II 2011
- 112.078,6 mii lei pentru  93.390,0mii litri motorină utilizată în trim. III 2011

3. 6.129,3 mii lei, reprezentând cofinanţare nerambursabilă de la bugetul de stat pentru proiecte de investiţii din cadrul Programului SAPARD (SAPARD românesc)

4. 532.608,9 mii lei, destinate plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia bovine în anul 2010, în cuantum de 410 lei/cap,  conform prevederilor H.G. nr.1244/2010, pentru un efectiv de 1.299.046 capete bovine

5. 263.673,7 mii lei, destinate plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine în anul 2010, în cuantum de 40 lei/cap, conform prevederilor H.G. nr.1175/2010, din care:
- 238.130,5 mii lei pentru un efectiv de 5.953.264 ovine
- 25.543,2 mii lei pentru un efectiv de 638.580 caprine

6. 16.254,8 mii lei destinate subvenţionării în proportie de 50% pana la 70 % din prima de asigurare a productie, în funcţie de riscurile asigurate, potrivit prevederilor H.G. nr.765/2010

7. 60,0 mii lei reprezentând ajutorul de stat acordat producătorilor agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale, conform prevederilor H.G. nr.920/2010

8. 73.150,3 mii lei reprezentând renta viageră aferentă anului 2010 acordată rentierilor în conformitate cu prevederile Titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005

9. 2.227,3 mii lei  reprezentând executare garanţii acordate conform prevederilor Legii nr.218/2005

10. 591,7 mii lei reprezentând sprijin acordat pentru ameliorarea raselor de animale conform H.G. nr.207/2011

11. 388.698,9 mii lei reprezentănd sprijinul acordat pentru bunăstarea păsarilor în conformitate cu prevederile H.G. nr.838/2010

12. 301.740,5 mii lei reprezentănd sprijinul acordat pentru bunăstarea porcilor în conformitate cu prevederile H.G. nr.839/2010

13. 8.623,7 mii  lei pentru certificate depozit conform O.U.G. nr.141/2002

II. Ajutoare acordate din fonduri europene inclusiv cofinanţarea de la bugetul naţional:

-  5.289.900,0 mii lei, aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă  în anul agricol 2010, a schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate  şi ajutoarelor acordate producătorilor agricoli prin măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură, , precum şi a avansului de 50% din subvenţia de 100,35 euro/ha – SAPS, aferentă anului 2011, din care:
a) 4.732.979,7 mii lei destinateschemelor de plată directe pe suprafaţă suprafaţă în anul agricol 2010 , din care:
- 1.548.739,4 mii lei reprezentând plăţile directe unice pe suprafaţă (SAPS), respectiv diferenţa de 50% din sprijinul  de 80,36 euro/ha acordat ca avans, respectiv 40,18 euro/ha (171,641 lei/ha)                   
-  1.348.341,4 mii lei reprezentând plăţile naţionale directe complementare schemelor de plăţi unice pe suprafaţă (CNDP), în cuantum de 50,64 euro/ha (216,324 lei/ha)
- 16.942,7 mii lei destinată schemei de plată separată pentru zahăr, în cuantum de 189,62 euro/ha (810,018 lei/ha)
- 3.421,7 mii lei destinate plăţilor tranzitorii pentru tomatele destinate procesării,  în cuantum de 1.725,81 euro/ha (7.372,315 lei/ha)
- 13.212,4 mii lei destinate acordării ajutoarelor specifice pentru îmbunătăţirea calitaţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
- 1.695.822,1 mii lei reprezentând plăţile directe unice pe suprafaţă (SAPS), respectiv avansul de 42% din sprijinul  de 100,35 euro/ha acordat pentru anul 2011, respectiv 42,15 euro/ha (183,65 lei/ha)
- 106.500,0 mii lei lei reprezentând plăţile naţionale directe complementare schemelor de plăţi unice pe suprafaţă (CNDP) pe anul 2012

b)  94.114,5 mii lei reprezentând ajutorul specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate de max.250 euro/cap  de vacă de lapte (1.067,95 lei/cap)

c) 462.805,8 mii lei destinate plăţii ajutoarelor acordate producătorilor agricoli prin măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură conform reglementărilor UE, din care:

 • 385.431,5  mii lei reprezentănd componenta de finanţare de la U.E., din care:

- 242.169,8 mii lei reprezentând sprijin financiar comunitar acordat producătorilor agricoli din sectorul vitivinicol pentru restructurare/reconversie plantaţii viticole pentru campania 2009-2010
- 16.083,7 mii lei reprezentând implementarea programului de incurajere a consumului de fructe în şcoli
- 1.574,0 mii lei reprezentând sprijin financiar comunitar pentru intervenţie pe piaţa cerealelor
- 8.646,8 mii lei reprezentând ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România
- 20.596,5 mii lei reprezentând ajutor financiar comunitar pentru restructurare şi diversificare în sectorul zahărului
- 1.119,3 mii lei reprezentând sprijin financiar comunitar acordat producătorilor agricoli din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri campania 2009-2010
- 326,5 mii lei reprezentând sprijin financiar comunitar acordat producătorilor agricoli care utilizează must de struguri concentrat în vederea creşterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeţi
- 15.102,5 mii lei reprezentând sprijin finaniar comunitar acordat grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul legume şi fructe
- 912,7 mii lei  reprezentând sprijin financiar comunitar pentru sistemul de restituiri la export, acordat exportatorilor de produse agricole la exportul produselor agricole ca atare sau sub formă de mărfuri
- 562,1 mii lei reprezentând sprijin finaniar comunitar acordat pentru promovare produse agricole, repectiv legume – fructe, pe pieţe terţe
- 2.409,1 mii lei reprezentând sprijin finaniar comunitar acordat pentru promovare vinuri pe pieţe terţe
- 11.968,8 mii lei reprezentând sprijin finaniar comunitar acordat pentru defrişare plantaţii viticole
- 34.494,3 mii lei reprezentând furnizarea lapelui şi a anumitor produse lactate în instituţiile şcolare
- 1.579,2 mii lei reprezentând sprijunul financiar comunitar acordat pentru depozitare privată carne de porc
- 12.478,5 mii lei reprezentând programul naţional apicol
- 15.407,7 mii lei reprezentând sprijin financiar în vederea compensării efectelor crizei cauzate de bacteria E-coli în sectorul legume

 • 77.374,3 mii lei reprezentând componenta de cofinanţare de la bugetul de stat precum şi cheltuieli neeligibile, din care :

- 8.041,1 mii lei cofinaţare aferentă măsurii grupuri de producători recunoscute preliminar şi organizaţii de producători în sectorul legume-fructe
- 4.896,4 mii lei cofinanţare aferentă măsurii fructe în şcoli
- 1.932,5 mii lei cofinanţare aferentă măsurii promovare produse agricole şi vinuri pe pieţe terţe
- 12.478,5 cofinaţare program naţional apicol
- 50.025,8 mii lei cheltuieli neeligibile, respectiv TVA, cheltuieli manipulare şi transport  pe măsurile ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România (44.465,9 mii lei),  intervenţie pe piaţa cerealelor (377,7 mii lei) şi fructe în şcoli (5.182,2mii lei)

III. Finanţarea din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţarea de la bugetul de stat aferenta Programului Naţional de Dezvoltare Rurala:

 - 6.638.493,3 mii lei destinate finanţării proiectelor de investiţii din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala, din care:

a) 1.536.294,5 mii lei reprezentând cofinanţare (1.275.549,7 mii lei) şi cheltuieli neeligibile (260.744,8 mii lei) aferente proiectelor de investiţii din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala, pentru măsurile :

- măsura 112  - Instalarea tinerilor agricultori - 33.845,0 mii lei
- măsura 121  - Modernizarea exploataţiilor agricole - 86.944,3 mii lei
- măsura 123  - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole - 80.621,5 mii lei
- măsura 125  - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviulturii - 21.858,4 mii lei
- măsura 141  - Susţinerea fermelor de semisubzistenţă - 40.137,8 mii lei
- măsura 142  - Înfiinţarea grupurilor de producători - 95,6 mii lei
- măsura 211 – Sprijin pentru zonele montane defavorizate - 159.614,2 mii lei 
- măsura 212  - Sprijin pentru zonele defavorizate - 94.546,2 mii lei
- măsura 214 – Plăţi de agromediu - 256.020,3 mii lei
- măsura 312  - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi - 90.903,8 mii lei
- măsura 313  - Incurajarea activităţilor turistice - 20.500,0 mii lei
- măsura 322  - Renovarea şi modernizarea satelor - 623.633,8 mii lei
- măsura 431  - Funcţionarea grupurilor de acţiune locală - 105,0 mii lei
- măsura 511  - Asistenţă tehnică - 19.795,8 mii lei
- măsura 111 – formare profesională  - 7.672,8 mii lei

b) 5.102.198,8 mii lei reprezentând contribuţia externă nerambursabilă a Comisiei Europene din FEADR aferentă proiectelor de investiţii

IVFinanţarea din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţarea de la bugetul de stat aferenta Programului Operaţional Piscicol:

-  309.067,6 mii lei destinate finanţării proiectelor din cadrul Programului Operaţional pentru Piscicultură, din care:

a) 77.266,9 mii lei reprezentând cofinanţarea aferentă proiectelor din cadrul Programului Operaţional pentru Piscicultură, pentru măsurile :

- măsura 1.1  - Încetarea permanentă a activităţilor de pescuit -  331,9 mii lei
- măsura 1.5  - Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare - 9,3 mii lei
- măsura 2.1 – Acvacultură - 62.179,3 mii lei
- măsura 2.3 – Prelucrarea şi comercializarea peştelui- 6.947,4 mii lei
- măsura 3.1 – Acţiuni colective - 332,7 mii lei
- măsura 5.1 – Asistenţă tehnică -7.466,3 mii lei

b) 231.800,7 mii leireprezentând contribuţia externă nerambursabilă a Comisiei Europene din FEP  aferentă proiectelor

Anexa nr. 1

DINAMICA INDICATORILOR ZOOTEHNICI ÎN PERIOADA 2008 - 2011

Dinamica efectivelor de animale


Specia

UM

Anul

2008

2009

2010

30.11.2011

Bovine

mii cap

2684

2512

1985

2172

        d.c..matca

mii cap

1639

1569

1358

1308

Ovine

mii cap

9980

10059

9623

11494

        d.c. matca

mii cap

8338

8573

8485

7786

Porcine

mii cap

6174

5793

5987

5402

        d.c. matca

mii cap

376

359

292

288

Pasari

mii cap

84373

83843

78867

76736

   d.c. ouatoare

mii cap

45529

45046

37550

37286

Cabaline

mii cap

763

781

844

643

 Familii albine

mii fam

1109

1101

1178

1204

Dinamica producţiilor zootehnice totale şi medii

Productia

UM

Anii

2008

2009

2010

30.11.2011

Lapte vaca total

Mii hl

53134

50570

42824

40080

Lapte ovine si caprine total

Mii hl

5882

5813

6305

5263

Carne bovina total

Mii to

306

264

205

261

Carne ovine si caprine total

Mii to

104

104

100

143

Carne porcine total

Mii to

605

585

553

408

Carne pasare total

Mii to

410

489

446

421

Oua total

Mil. buc

6692

6211

6199

5090

Miere albine total

To

20037

19937

22224

24981

Dinamica importului şi exportului de carne


Specificare

UM

Anii

Import

 

2008

2009

2010

30.09.2011

Carne vita

to

13046

16284

13246

9011

Carne ovine

to

685

573

509

523

Carne porc

to

274072

258265

223409

134443

Carne pasare

to

116079

132875

96115

71889

 

 

 

 

 

 

Export

 

 

 

 

 

Carne vita

to

24286

18940

27638

20150

Carne ovine

to

18280

19478

23681

18052

Carne porc

to

473

980

3929

4180

Carne pasare

to

9646

33172

58690

59766

Anexa nr. 2

DINAMICA INDICATORILOR DIN SECTORUL VEGETAL ÎN PERIOADA  2008 - 2011

În anul 2011 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a asigurat la timp plata tuturor formelor de sprijin conforme cu legislaţia comunitară, atât din resurse bugetare europene cât şi din bugetul naţional.

Aceste acţiuni au contribuit la asigurarea resurselor financiare necesare pregătirii şi derulării lucrărilor specifice culturilor agricole contribuind în acest fel, pe lângă condiţiile meteo favorabile din prima jumătate a anului, la obţinerea în anul 2011 a unor producţii net superioare anului 2010, de fapt printre cele mai mari din ultimii ani.

În susţinerea acestei afirmaţii, exemplificăm cu date sintetice privind principalele culturi:

La grâu, suprafeţele cultivate s-au menţinut aproape constante în perioada 2008-2010 la nivelul de circa 2,1 milioane hectare. În anul 2011, suprafaţa s-a diminuat uşor faţă de media anilor precedenţi, la nivelul de 1,97 milioane hectare. Cu toate acestea, producţia de grâu a anului 2011, de circa 7,2 milioane tone, depăşeşte cu 24% producţia anului 2010, respectiv cu 37% producţia anului 2009, pe fondul creşterii producţiilor medii la nivelul de 3,6 to/ha.

La cultura de orz + orzoaică, deşi suprafaţa cultivată a fost cu 18 % mai mică decât cea cultivată în anul 2010, producţiile acestui an sunt cu 8% mai mari ca anul trecut, respectiv de 1,424 milioane tone faţă de 1,314 milioane  tone.

La porumb, suprafaţa cultivată în anul 2011 a fost de peste 2,5 milioane hectare, în marja suprafeţelor cultivate în anii 2008-2010. Cu toate acestea, producţia de porumb a anului 2011 este de peste 11,4 milioane tone, cu 26% mai mare decât producţia anului 2010, respectiv cu 44% mai mare decât producţiilor anilor 2009 sau 2008.

La floarea soarelui producţia realizată în perioada 2008-2010 s-a înscris în intervalul de 1,1-1,26 milioane tone, suprafeţele cultivate situandu-se la nivelul mediu de 780 mii hectare. În anul 2011 suprafaţa cultivată a crescut la nivelul de 988 mii hectare (creştere de 26%), iar producţia obţinută reprezintă un record,de 1,85 milioane tone fiind în creştere cu circa 46% faţă de anul precedent.

La rapiţă, suprafeţele cultivate în perioada 2008-2011 au fluctuat, fiind de 381 mii hectare în 2011 faţă de 537 mii hectare în anul 2010. Pe fondul acestor fluctuaţii, producţia anului 2011, de 758 mii tone reprezintă o scădere cu circa 20% faţă de anul precedent, pe fondul scăderii suprafeţei.

Creşteri de producţie s-au înregistrat şi în sectorul legume-fructe. Astfel, producţia totală de legume a înregistrat o creştere de circa 8%, respectiv 4,1 milioane tone faţă de 3,8 milioane tone în anul 2010, în condiţiile diminuării suprafeţelor cultivate cu circa 12% în anul 2011 faţă de 2010.

O situaţie similară se înregistrează şi la fructe, producţia anului 2011 fiind de circa 1,7 milioane tone, cu circa 20% mai mare ca producţia anului 2010.

Data publicarii: 29-12-2011

Nu exista imagini pentru acest document


            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale