ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


COMUNICAT DE PRESĂ
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pregăteşte un sistem de acreditare a firmelor de consultanţă care întocmesc proiecte finanţabile prin FEADR

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, a dispus ca până la 17 ianuarie 2011 Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR din cadrul  MADR să elaboreze un sistem de acreditare a firmelor de consultanţă care întocmesc proiecte finanţabile prin FEADR.

Demersul are ca scop întărirea rolului consultanţei în elaborarea de proiecte conforme, eligibile, finanţabile şi viabile economic. În urma analizelor efectuate în ultima  perioadă, s-a constatat că multe din proiectele evaluate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) sunt de slabă calitate. Acestea au probleme referitoare la dovedirea respectării criteriilor de eligibilitate şi a îndeplinirii criteriilor de selecţie. Deşi elaborarea documentaţiei tehnice este o cheltuială eligibilă, consultanţii nu au realizat o îndrumare corectă a beneficiarilor, care ar fi condus la evitarea unor astfel de situaţii.

Printre aspectele nesatisfăcătoare identificate se numără slaba fundamentare a studiilor de fezabilitate şi a memoriilor justificative în ceea ce priveşte necesitatea proiectului sau a unor achiziţii din cadrul acestuia. Alte probleme întâlnite sunt supradimensionarea atât din punct de vedere valoric, cât şi al capacităţii de producţie, slaba calitate tehnică a proiectelor, cash-flow nerealist etc.

Existenţa unui sistem de acreditare a firmelor de consultanţă care întocmesc astfel de proiecte se impune, în condiţiile în care calitatea slabă a proiectelor derulate prin PNDR poate afecta implementarea Programului şi poate conduce la o risipă a fondurilor publice alocate dezvoltării agriculturii şi spaţiului rural.

Data publicarii: 28-12-2010

Nu exista imagini pentru acest document


            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale