ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


PRECIZARE DE PRESĂ

Referitor la articolul publicat în cotidianul „Evenimentul Zilei” în data de 09 martie 2010, „Bilanţul unui dezastru: Cine a secat grânarul Europei?”, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) face următoarele precizări.

În anul 1994 a fost înfiinţată Regia Autonomă a Îmbunătăţirilor Funciare (RAIF) prin unificarea a 41 de societăţi comerciale  judeţene (SCELIF SA). RAIF  a funcţionat pe toată durata mandatului de ministru al lui Valeriu Tabără (1994 – 1996).

Referitor la activitatea de irigaţii, menţionă că în anul 1995 au fost încheiate contracte pentru o suprafaţă de 1.069.178 ha din care suprafaţa pe care s-au aplicat udări este de 418.241 ha.  Conform datelor cuprinse în raportul de activitate al RAIF pentru anul 1995 prezentat în Colegiul Ministerului Agriculturii se menţionează că diferenţa între suprafaţa contractată şi cea udată efectiv se datorează precipitaţiilor căzute în perioada iunie – august 1995 şi a celor din toamna anului 1994. Aceste precipitaţii au asigurat necesarul de apă pentru dezvoltarea normală a culturilor.
Raportarea cifrelor prezentate mai sus pentru anul 1995, la situaţia din anii 2008 – 2010 nu face decât să infirme declaraţiile „specialiştilor” din articol.

În perioada mandatului de  ministru al lui Valeriu Tabără nu au fost semnalate probleme majore de natură să afecteze funcţionarea sistemului de îmbunătăţiri funciare similare cu cele sesizate în raportul Curţii de Conturi a României, document menţionat în articol.

În anul 1996 a fost elaborată şi adoptată Legea 84/1996, prima lege a îmbunătăţirilor funciare de după anul 1989. Acest act normativ a rezolvat una dintre cele mai mari probleme ale sectorului de îmbunătăţiri funciare, mai precis relaţia cu beneficiarul şi premizele unui control mai eficient al banului public, prin controlul efectuat de beneficiar. Articolul 28 din Legea 84/1996 prevede faptul că beneficiarul suportă cheltuielile de întreţinere a sistemului, statul putând interveni în favoarea lui, prevedere care nu face niciun fel de discriminare între activităţile de îmbunătăţiri funciare. Implicarea beneficiarului în finanţarea lucrărilor asigură şi un control eficient asupra oportunităţii şi calităţii acestora. Prin Legea 84/1996, implicarea statului în finanţarea lucrărilor nu a fost limitată, ea putând merge de la 0 la 100 la sută în funcţie de politicile în domeniul agricol al fiecărei guvernări.

Din păcate, Legea 84/1996 nu a fost niciodată aplicată în ceea ce priveşte cofinanţarea lucrărilor de întreţinere , exploatare şi reparaţii. Structurile care au administrat acest sector (SNIF, ANIF) s-au rezumat doar la a solicita banii de la bugetul de stat, sume, în general, insuficiente pentru menţinerea în funcţiune a amenajărilor, finanţare care nu asigură nici un control eficient al beneficiarului asupra utilizării sumelor acordate de stat, din cauza lipsei unor contracte care să stipuleze clar obligaţiile părţilor.

În anul 2009, din funcţia de preşedinte al Comisiei Parlamentare pentru Agricultură din Camera Deputaţilor, Valeriu Tabără a iniţiat şi condus Comisia Parlamentară de Anchetă privind situaţia sistemelor de irigaţii. Ancheta a fost finalizată prin Raportul prezentat în plenul Camerei Deputaţilor şi aprobat prin Hotărârea nr. 9/2010 a Camerei Deputaţilor, raport menţionat şi în articolul publicat în cotidianul „Evenimentul Zilei”.
Raportul sesizează tuturor organelor abilitate ale statului situaţia din sector şi propune măsuri şi linii directoare privind revigorarea sectorului de îmbunătăţiri funciare din România.

Din păcate, cu excepţia raportului Curţii de Conturi nu au fost întreprinse măsuri majore de către celelalte organe ale statului în vederea tragerii la răspundere a vinovaţilor şi elaborarea unor acte normative care să ducă pe un făgaş normal această activitate.

Prin numirea lui Valeriu Tabără în funcţia de ministru al agriculturii au fost reluate problemele sesizate în raport, iniţiindu-se o serie de măsuri între care nominalizăm reglementarea situaţiei patrimoniale între SNIF şi ANIF, elaborarea unor acte normative care să faciliteze desfăşurarea unor activităţi concrete sub controlul beneficiarului, de asemenea, căutându-se surse de cofinanţare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, concomitent cu sumele asigurate de la bugetul naţional.

Aşa cum bine menţionaţi în articolul publicat, există o preocupare permanentă pentru relaţionarea lucrărilor de irigaţii cu mediul şi asigurarea unui sprijin financiar pentru activităţile de irigaţii în zonele cu grad înalt de ariditate. Din păcate, un astfel de sprijin financiar este interzis de actuala legislaţie, urmând a se face demersurile necesare la Comisia Europeană pentru promovare. Actualul ministru al agriculturii a făcut demersuri la nivelul Consiliului de Miniştri ai UE şi în întâlnirile bilaterale pentru găsirea unor pachete de măsuri prin care să se asigure finanţarea pentru lucrările de irigaţii. Un astfel de demers a fost deja făcut la întâlnirile cu ministrul francez al agriculturii şi cu preşedintele Comisiei de Afaceri Europene din Senatul Franţei care au promis sprijin pentru România în acest sens. Este de reţinut faptul că, în concepţia ministrului şi a echipei de specialişti din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sistemul de îmbunătăţiri funciare cu toate componentele lui este considerat factor determinant al producţiei agricole din România.

Pe viitor, pentru evitarea apariţiei unor ştiri care conţin părerile unor „specialişti” insuficient documentate şi argumentate, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în cazul în care doriţi să efectuaţi o documentare mai amănunţită pentru acurateţea ştirilor.

Data publicarii: 10-03-2011

Nu exista imagini pentru acest document


            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale