ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


COMUNICAT DE PRESĂ
Prin apariţia Legii 232/2010 se reglementează importul de mostre de îngrăşăminte şi  îngrăşăminte

În Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 841 din data de 15 decembrie 2010 a fost publicată Legea nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor, care a primit avizul favorabil al Comisiei Europene.

Actul normativ reglementează regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor chimice, asigurând controlul de conformitate al îngrăşămintelor, urmărirea trasabilităţii îngrăşămintelor pe întreaga filieră, protejarea producătorilor agricoli în vederea utilizării de îngrăşăminte de calitate şi cu eficienţă maximă.

Astfel, în urma depunerii documentaţiei de către importatori, certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte se emite de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - I.C.P.A. Bucureşti, iar certificatul de abilitare pentru import îngrăşăminte se emite de direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Importul de mostre de îngrăşăminte şi îngrăşăminte (din ţări terţe) este admis numai pe baza prezentării certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte si a certificatului de abilitare pentru import îngrăşăminte.

Prin adoptarea acestei legi au fost luate măsuri de protecţie pentru producătorii agricoli în vederea utilizării de îngrăşăminte de calitate, precum şi stoparea introducerii în ţară a unor produse neautorizate cu impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor.

Informaţii suplimentare:

Monitorul Oficial nr. 841 din data de 15 decembrie 2010
Actul nr. 232 din 7 decembrie 2010
Lege privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor
Textul complet in format pdf...

Data publicarii: 21-12-2010

Nu exista imagini pentru acest document


            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale