ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


MAPDR A PROPUS AMÂNAREA LANSĂRII CELEI DE-A DOUA SESIUNI
DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURILE 121 ŞI 123 DIN CADRUL PNDR

Pentru anul 2009, în cadrul celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală din data de 27 martie 2009, s-a stabilit organizarea a două sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsurile 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”.

În consecinţă, în perioada 7 septembrie – 2 octombrie 2009 s-a desfăşurat prima sesiune de depunere a proiectelor pentru măsura 121, având o alocare publică de 161.273.139,60 Euro.

În urma centralizării proiectelor depuse la finalul acestei sesiuni s-au înregistrat 949 proiecte depuse având o valoare publică de 541 milioane Euro. Majoritatea proiectelor depuse pentru această măsură sunt proiecte complexe care, potrivit prevederilor procedurii de evaluare-selectare a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), trebuie verificate din punct de vedere al eligibilităţii şi scorate la nivelul celor opt Centre Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Totodată, având în vedere modificarea pentru anul 2009 a punctajelor aferente criteriilor de selecţie pentru măsura 121, vor intra în proces de reevaluare şi circa 900 proiecte eligibile, depuse în sesiunea de depunere a proiectelor noiembrie – decembrie 2008 şi care, datorită epuizării fondurilor alocate, au fost reportate pentru această sesiune de selecţie.

În plus, în prezent APDRP are în evaluare un număr de 1669 proiecte pentru măsura 322 şi 166 proiecte pentru măsura 123. 

Având în vedere numărul considerabil de proiecte depuse, care atrag un volum de muncă foarte mare corelat cu responsabilitatea evaluării proiectelor, MAPDR a propus amânarea lansării celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsurile 121 şi 123, programată pentru perioada 19 octombrie – 27 noiembrie 2009.

Această decizie nu aduce prejudicii potenţialilor beneficiari ai fondurilor derulate prin PNDR, întrucât Autoritatea de Management pentru PNDR, prin APDRP, depune toate eforturile pentru definitivarea în timp util a activităţii de evaluare a proiectelor.

În ceea ce priveşte organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsurile 121 şi 123, aceasta trebuie să ţină cont de următoarele aspecte:

  • evoluţia evaluării proiectelor depuse pentru măsura 121 la nivelul structurilor APDRP;
  • data aprobării prin Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale a procedurii APDRP revizuite pentru măsura 123;
  • adoptarea unei decizii la nivelul conducerii MAPDR cu privire la posibilitatea măririi punctajului acordat criteriului de selecţie nr. 9 al măsurii 123 privind colectarea şi/sau procesarea produselor ecologice având în vedere necesitatea sprijinirii producătorilor şi procesatorilor de produse ecologice, în scopul dezvoltării şi extinderii acestui sector extrem de important pentru agricultura din România. Precizăm că modificarea punctajelor aferente criteriilor de selecţie pentru măsura 123 trebuie supusă consultării membrilor Comitetului de Monitorizare pentru PNDR. Totodată, modificarea trebuie operată în procedurile APDRP şi Ghidul solicitantului, anterior lansării sesiunii de depunere a proiectelor.

În consecinţă, organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsurile 121 şi 123 pentru anul 2009, poate fi demarată după finalizarea etapelor prezentate mai sus, la o dată ce va fi anunţată ulterior.  

Data publicarii: 21-10-2009

Nu exista imagini pentru acest document


            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale